Seznam trestů:

Tresty se odvíjejí od prohřešku a jeho závažnosti.

Nadávky
Za nadávky se banuje na 1-5 dní, podle závažnosti.
V případě opakování následuje ban na 14 dní.

Nevhodný popisek postavy
Ban na 1 den + smazání popisku.
V případě opakování ban na 5 dní + smazání popisku.

Nevhodný nick
Ban na 1 den + přejmenování na Renamed# (kde # značí číslo)
Hráč může po uplynutí trestu požádat slOna o přejmenování postavy.

Nick složený pouze z čísel
Přejmenování na Renamed# (kde # značí číslo)
Hráč může slOna požádat o přejmenování postavy.

Nevhodný popisek cechu
Smazání popisku.

Multi acc

Tresty za multi-acc se odvíjejí od počtu postav, za které hráč hraje na jednom serveru.
2 účty - ban na 15 dní na všechny účty
3 účty - ban na 30 dní na všechny účty
4 účty - ban na 45 dní na všechny účty
Pokud jsou po uplynutí banu účty nadále aktivní, následuje ban na 60 dní na všechny postavy a dojde ke smazání všech účtů, s vyjímkou postavy s nejvyšší úrovní.

Pokusy o prodej účtu
Ban na 999 dní.

Pokusy o krádež účtu
Ban na 999 dní.

Vydávání se za support
Ban na 999 dní.

Pravidla hry|25. září 2011|trvalý odkaz