za rok 2014

Noví hříšníci, co si z nás utahují

Přidáváme aktualizovaný seznam hráčů, kteří si z nás dělají srandu, opakovaně žádají o členství v našem cechu, ale bez vysvětlení si odcházejí kdy chtějí, tím tak oslabují cech a dopouštějí se zrady na nás všech, když utečou z vyhlášené bitvy kde se počítá i s nimi:

- Sasa9591   158 Lvl

 

...pokračovat

Prodávání účtů

Prodávání accountů je striktně zakázáno pod trestem permanentního BANu!
Byl jsem schovívavý a dával varování.Těď jste všichni informování a každý
další přestupek tohoto typu bude ihned potrestán.

§ 2 Účet / vlastnictví virtuálních statlů

Název účtu musí mít minimálně 3 znaky a může obsahovat písmena, číslice, mezery nebo některé speciální znaky. Nemůže se však skládat výhradně z číslic. Všechny účty, včetně všech hodnot, prostředků, předmětů atd., které k nim patří, jsou virtuální statky ve hře. Není dovoleno virtuální statky používat, nakupovat, prodávat, darovat nebo vyměňovat mimo online nabídku provozovatele. Také pokus o taková předání je trestný. Uživatel nenabývá vlastnictví ani jiných práv k takovým virtuálním statkům; veškerá práva zůstávají provozovateli. Práva na zpeněžování ani jiná práva se nepřevádějí na uživatele. Uživatel získává na svůj účet výhradní, na všechny ostatní virtuální statky pouze nevýhradní právo na užívání, ketré je časově omezené na dobu platnosti smlouvy.

Přístupové údaje k účtu se nesmějí prodávat ani jiným způsobem předávat. Každý hráč je odpovědný za zabezpečení svých přístupových údajů a je nabádán, aby si zvolil bezpečné heslo. Za ztrátu virtuálních statků nepřebírá provozovatel žádnou odpovědnost. V případě pochybností musí uživatel prokázat, že ztráta nebyla způsobena jeho vinou v důsledku volby nedostatečně bezpečného hesla a jeho zacházení se zvoleným heslem.

Účet musí být ověřen platnou e-mailovou adresou. Pokud není uvedená e-mailová adresa platná, vyhrazuje si provozovatel právo účet zablokovat nebo smazat. Uživatel přihlášením ke hře vyslovuje souhlas s tím, že mu provozovatel zašle e-mail za účelem ověření zadané e-mailové adresy a že ho uživatel ujistí, že je oprávněn tuto e-mailovou adresu používat. Uživatel zbavuje provozovatele odpovědnosti za případné škody vzniklé na základě uvedení e-mailové adresy, k jejímuž používání není uživatel oprávněn. Dále si provozovatel vyhrazuje právo nepoužívané účty po nějaké době smazat.

Pravidla hry|6. dubna 2014|trvalý odkaz