Veškeré uvedené údaje v této sekci jsou beze změn převzaty z oficiálních stránek výrobce, tedy z http://www.playa-games.com. V ČR z http://forum.sfgame.cz a http://www.sfgame.cz dne 1.3.2011

Prodávání účtů

Prodávání accountů je striktně zakázáno pod trestem permanentního BANu!
Byl jsem schovívavý a dával varování.Těď jste všichni informování a každý
další přestupek tohoto typu bude ihned potrestán.

§ 2 Účet / vlastnictví virtuálních statlů

Název účtu musí mít minimálně 3 znaky a může obsahovat písmena, číslice, mezery nebo některé speciální znaky. Nemůže se však skládat výhradně z číslic. Všechny účty, včetně všech hodnot, prostředků, předmětů atd., které k nim patří, jsou virtuální statky ve hře. Není dovoleno virtuální statky používat, nakupovat, prodávat, darovat nebo vyměňovat mimo online nabídku provozovatele. Také pokus o taková předání je trestný. Uživatel nenabývá vlastnictví ani jiných práv k takovým virtuálním statkům; veškerá práva zůstávají provozovateli. Práva na zpeněžování ani jiná práva se nepřevádějí na uživatele. Uživatel získává na svůj účet výhradní, na všechny ostatní virtuální statky pouze nevýhradní právo na užívání, ketré je časově omezené na dobu platnosti smlouvy.

Přístupové údaje k účtu se nesmějí prodávat ani jiným způsobem předávat. Každý hráč je odpovědný za zabezpečení svých přístupových údajů a je nabádán, aby si zvolil bezpečné heslo. Za ztrátu virtuálních statků nepřebírá provozovatel žádnou odpovědnost. V případě pochybností musí uživatel prokázat, že ztráta nebyla způsobena jeho vinou v důsledku volby nedostatečně bezpečného hesla a jeho zacházení se zvoleným heslem.

Účet musí být ověřen platnou e-mailovou adresou. Pokud není uvedená e-mailová adresa platná, vyhrazuje si provozovatel právo účet zablokovat nebo smazat. Uživatel přihlášením ke hře vyslovuje souhlas s tím, že mu provozovatel zašle e-mail za účelem ověření zadané e-mailové adresy a že ho uživatel ujistí, že je oprávněn tuto e-mailovou adresu používat. Uživatel zbavuje provozovatele odpovědnosti za případné škody vzniklé na základě uvedení e-mailové adresy, k jejímuž používání není uživatel oprávněn. Dále si provozovatel vyhrazuje právo nepoužívané účty po nějaké době smazat.

Pravidla hry|6. dubna 2014|trvalý odkaz

Seznam trestů:

Tresty se odvíjejí od prohřešku a jeho závažnosti.

Nadávky
Za nadávky se banuje na 1-5 dní, podle závažnosti.
V případě opakování následuje ban na 14 dní.

Nevhodný popisek postavy
Ban na 1 den + smazání popisku.
V případě opakování ban na 5 dní + smazání popisku.

Nevhodný nick
Ban na 1 den + přejmenování na Renamed# (kde # značí číslo)
Hráč může po uplynutí trestu požádat slOna o přejmenování postavy.

Nick složený pouze z čísel
Přejmenování na Renamed# (kde # značí číslo)
Hráč může slOna požádat o přejmenování postavy.

Nevhodný popisek cechu
Smazání popisku.

Multi acc

Tresty za multi-acc se odvíjejí od počtu postav, za které hráč hraje na jednom serveru.
2 účty - ban na 15 dní na všechny účty
3 účty - ban na 30 dní na všechny účty
4 účty - ban na 45 dní na všechny účty
Pokud jsou po uplynutí banu účty nadále aktivní, následuje ban na 60 dní na všechny postavy a dojde ke smazání všech účtů, s vyjímkou postavy s nejvyšší úrovní.

Pokusy o prodej účtu
Ban na 999 dní.

Pokusy o krádež účtu
Ban na 999 dní.

Vydávání se za support
Ban na 999 dní.

Pravidla hry|25. září 2011|trvalý odkaz

Sdílení účtů a IP

Každý hráč má právo hrát pouze za jeden účet na server. Hraní na více než jednom účet může vést k trvalému banu všech zúčastněných účtů. Účet nesmí být sdíleny s ostatními hráči. Sdílení účtů - různí hráči používají jeden účet střídavě - zakázáno.

Sdílení IP je povolená. Pravidlem je: jeden účet na uživatele. Pokud vy,váš bratr a mamka používáte stejný počítač (a máte stejné IP), můžete všechni hrát hru tak dlouho, jak dlouho budete mít každý pouze 1 účet. Nicméně, účty se sdílenou IP, nesmí na sebe útočit, útočit na jiné účty společně(více než dva útoky s každým hráčem do 30 minut)nebo být společně v cechu. Porušení může vést k banu nebo smazání účtu.
Pokud chcete být s přítelem, bratrem, sestrou atd. v cechu, musíte mě kontaktovat buď tady na foru, nebo na support@sfgame.cz . Vaše účty budou prověřeny a s největší pravděpodobností vám vyhovím.

Account-sitting (Starat se o něčí účet(dělat mu chůvu)) je možné pouze, pokud se pohybuje doba hlídání od 24 hodin do 21 dní.V průběhu této doby, je pouze Account-sitteru (chůvaě) dovoleno přihlásit se do hlídaného účtu. Hlídání končí, jakmile se pravý majitel účtu přihlásí na účet. Vícenásobná komunikace mezi majitelem účtu a chůvou je považována za sdílení účtu a oba budou potrestáni.

V průběhu hlídání, bitvy mezi chůvou a postavou majitele účtu jsou zakázány, stejně jako kooperativní útoky na ostatních. Každé porušení se považuje za sdílení účtu.Majitel hlídaného účtu na sebe bere riziko Provozovatel neodpovídá za změny, ztrátu nebo smazání účtu.

PŘEHLED

Sdílení účtů: není dovoleno
IP-sdílení: za určitých okolností povoleno
Hlídání účtů: za určitých okolností povoleno

Pravidla hry|28. února 2011|trvalý odkaz

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Obecné

Přihlášením do hry (tím je myšlen veškerý obsah, zejména hra, v ní obsažené virtuální statky a případné služby, které se dále označují jako "hra") přihlašující se (dále "uživatel") vyslovuje souhlas s ověřením jeho e-mailové adresy podle § 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek a podává žádost o uzavření smlouvy o bezplatném užívání s provozovatelem uvedeným v impresu. Žádost bude provozovatelem schválena otevřením uživatelského účtu, který umožňuje přístup ke hře. Základem smlouvy o užívání jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky. Seznámení s nimi uživatel stvrzuje svým přihlášením. Vedlejší ujednání v zásadě neexistují a vyžadují písemnou formu. Smlouvy o užívání uzavírá provozovatel výhradně s fyzickými osobami. Smlouva o užívání platí po dobu neurčitou a obě strany ji mohou kdykoliv bez dodržování lhůt písemně, zpravidla e-mailem, ukončit. Neexistuje nárok uživatele na otevření účtu a umožnění účasti na hře ani na zachování hry nebo její dostupnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo hru kdykoliv zdokonalovat nebo upravovat nebo provoz bez udání důvodů zastavit. Provozovatel může tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit. Uživatel bude na případně změny včas a výslovně upozorněn. Uživatel vyslovuje souhlas se změněnými Všeobecnými podmínkami opětovným hraním (přihlášením) prováděným po upozornění.


§ 2 Účet / vlastnictví virtuálních statlů

Název účtu musí mít minimálně 3 znaky a může obsahovat písmena, číslice, mezery nebo některé speciální znaky. Nemůže se však skládat výhradně z číslic. Všechny účty, včetně všech hodnot, prostředků, předmětů atd., které k nim patří, jsou virtuální statky ve hře. Není dovoleno virtuální statky používat, nakupovat, prodávat, darovat nebo vyměňovat mimo online nabídku provozovatele. Také pokus o taková předání je trestný. Uživatel nenabývá vlastnictví ani jiných práv k takovým virtuálním statkům; veškerá práva zůstávají provozovateli. Práva na zpeněžování ani jiná práva se nepřevádějí na uživatele. Uživatel získává na svůj účet výhradní, na všechny ostatní virtuální statky pouze nevýhradní právo na užívání, ketré je časově omezené na dobu platnosti smlouvy.

Přístupové údaje k účtu se nesmějí prodávat ani jiným způsobem předávat. Každý hráč je odpovědný za zabezpečení svých přístupových údajů a je nabádán, aby si zvolil bezpečné heslo. Za ztrátu virtuálních statků nepřebírá provozovatel žádnou odpovědnost. V případě pochybností musí uživatel prokázat, že ztráta nebyla způsobena jeho vinou v důsledku volby nedostatečně bezpečného hesla a jeho zacházení se zvoleným heslem.

Účet musí být ověřen platnou e-mailovou adresou. Pokud není uvedená e-mailová adresa platná, vyhrazuje si provozovatel právo účet zablokovat nebo smazat. Uživatel přihlášením ke hře vyslovuje souhlas s tím, že mu provozovatel zašle e-mail za účelem ověření zadané e-mailové adresy a že ho uživatel ujistí, že je oprávněn tuto e-mailovou adresu používat. Uživatel zbavuje provozovatele odpovědnosti za případné škody vzniklé na základě uvedení e-mailové adresy, k jejímuž používání není uživatel oprávněn. Dále si provozovatel vyhrazuje právo nepoužívané účty po nějaké době smazat.


§ 3 Autorská práva a práva na užívání

Vlastníkem práv na jméno a autorských práv ke hře je provozovatel a popř. příslušní umělci / poskytovatelé licencí. Vlastníkem práv na užívání je výhradně provozovatel. Rozmnožování nebo používání poskytovaných obrázků, zvukových dokumentů, filmových sekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu provozovatele povoleno. To zahrnuje všechny známé způsoby použití (televize, online streamování, rozhlas, internet, e-mail, tisk atd.). Každé použití hry k ekonomickým účelům vyžaduje výslovný, písemný souhlas provozovatele. Pokud máte dotazy nebo připomínky nebo pokud máte podezření na porušení vašich vlastních autorských práv nebo práv na užívání, obraťte se, prosím, neprodleně s uvedením podrobných údajů na provozovatele (viz impresum).
Provozovatel se v případě oprávněných připomínek obratem postará o nápravu.


§ 4 Více účtů / sdílení IP adresy / account sitting

Každý uživatel může hrát jen s jedním účtem na každý server. Pokud hráč hraje s více než jedním účtem, může být potrestán zablokováním všech dotčených účtů.
Na jednom účtu smí hrát pouze jedna osoba. Sdílení účtu, tedy střídavé hraní více osob na jednom účtu, není povoleno.
Account sitting, tedy dočasné hraní na druhém, již existujícím účtu, jehož majitel nemůže v době account sittingu na svém účtu hrát, je povoleno, pokud se jedná o dobu delší než 24 hodin, ale kratší než 21 dnů a pokud se majitel účtu po dobu account sittingu nepřihlásí, aby na účtu hrál také (srov. sdílení účtu). Také je zakázáno vzájemné útočení obou účtů či společný útok obou účtů na třetí účet. Riziko spojené s celým průběhem account sittingu nese zřizovatel účtu. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoliv změnami, ztrátami nebo vymazáními na účtu.
Sdílení IP adresy, tj. používání jedné IP adresy několika hráči, k získání výhod pro jeden nebo několik účtů není povoleno. Například se nesmějí provádět útoky mezi dotčenými účty či společné útoky na jiné účty.
Provinění proti § 4 mohou být potrestána zablokováním nebo smazáním dotčených účtů.


§ 5 Zneužití chyb a skriptování/podvádění

Opatření, která způsobují nadměrný přenos dat na serveru (např. automatické obnovování) nebo která mají narušovat průběh hry, se nesmějí provádět. Povoleny nejsou zejména automatické a poloautomatické skripty, které provádějí dotazy do databáze nebo spouštějí herní mechanismy. V případě porušení bude odpovídající účet bez předchozího varování smazán nebo zablokován. Provozovatel si vyhrazuje právo žádat kompenzaci ve výši způsobených škod a z nich plynoucích administrativních nákladů. Každý hráč je povinen jím zjištěné programové chyby neprodleně ohlásit provozovateli (viz impresum).

Kdo programové chyby zneužije, aby tím pro sebe nebo někoho jiného získal výhodu, musí počítat se zablokováním svého účtu. Úmyslné vyvolání chyby programu je povoleno, pouze pokud je k tomu dotyčný hráč vyzván pracovníkem podpory.


§ 6 Pravidla chování

Uvádění cizích produktů, nabídek, webů nebo firem, odkazování na ně i jejich propagace není v žádné podobě povoleno.

Texty napsané uživatelem ve hře, jako jsou popisy, jména, názvy cechů, popisy cechů, příspěvky na fóru, odkazy nebo zprávy, které překračují etické hranice, které poškozují důstojnost některé osoby nebo které porušují platné právo, stejně jako obsah, který k tomuto vyzývá, příp. odkazy na takový obsah, mohou být provozovatelem změněny nebo smazány a příslušné účty mohou být zablokovány nebo smazány. Mimoto je třeba počítat s trestněprávními důsledky.

Provozovatel si nepřivlastňuje uživateli napsané nebo odkazované texty.

Kontrola se provádí pouze namátkově.

Je zakázáno vydávat se ve hře, zejména na fóru, za jiného uživatele nebo pracovníka podpory, člena týmu podpory, administrátora podpory, správce komunity, provozovatele apod. nebo jiným uživatelům vyhrožovat sankcemi ze strany těchto osob. Není dovoleno hanobit jednotlivé uživatele či cechy. Příslušný obsah bude změněn nebo smazán a uživatelé a cechy budou za porušení pravidel zablokováni nebo smazáni.


§ 7 Jazyk hry

Oficiální jazyk ve hře a na fóru na příslušném serveru se řídí jazykem herních textů na daném serveru. Popisy postav, texty cechů a zprávy ve hře mohou při použití cizího jazyka vést k zablokování nebo smazání účtu, protože jinak by nemohlo být zajištěno dodržování pravidel chování. Výjimkou jsou anglické nebo latinské citáty v popisech postav a cechů.


§ 8 Prosazování pravidel

Prosazování pravidel zajišťuje tým sestávající z herního personálu a herních administrátorů. S nimi se lze spojit výhradně e-mailem (viz impresum) z e-mailové adresy, která je uvedená v nastavení účtu uživatele, aby bylo zajištěno důvěrné zacházení s údaji dotčené osoby. Pokud se uživatel pokusí obejít rozhodnutí učiněné kompetentním členem herního personálu tím, že se se stejnou záležitostí obrátí na jiného člena herního personálu, může to vést k zablokování nebo smazání jeho účtu. Stížnosti jsou z tohoto ustanovení vyloučeny.


§ 9 Ochrana údajů

Pro přihlášení do hry se shromažďuje pouze velmi málo údajů. K nim vedle e-mailové adresy patří pouze heslo k přihlášení a přezdívka. Provozovatel používá tyto informace ve shodě se svým Prohlášením o ochraně údajů a podle přísných ustanovení aktuálních zákonů (jako je spolkový zákon o ochraně údajů a zákon o telemédiích). Uživatel může své svolení k používání jeho údajů kdykoliv podle § 13, odst. 2, č. 4 zákona o telemédiích s budoucím účinkem odvolat tím, že svůj účet v nabídce možností ve hře smaže.


§ 10 Náklady

Hra je plně bezplatná, a dokonce neobsahuje reklamu. Aby to tak mohlo zůstat a abychom i přesto dokázali obstarat prostředky na vzniklé náklady na servery, zdokonalování i dobrou podporu, jsme odkázáni na vaši pomoc. Nákupem "houbiček" můžete aktivně podporovat zachování a zdokonalování hry a dostanete za to zvláštní protiplnění v podobě "hubiček", které můžete vyměnit mimo jiné za neobvyklé zbraně nebo nová dobrodružství.
Kvůli ochraně mladších hráčů není ve hře žádná možnost vyhrát peníze nebo si je nechat vyplatit (§ 6, odst. 2 zákona o ochraně mládeže). Mějte proto na paměti, že houby nelze prodat zpět a že při ukončení smlouvy o užívání propadají.


§ 11 Závěrečná ustanovení

Poskytovatel ručí za jakékoliv škody ve spojitosti s užíváním hry pouze v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. Postoupení nároků uživatele vůči poskytovateli třetím osobám je vyloučeno.

Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením kupního práva OSN a německého mezinárodního soukromého práva. Pokud uživatel nemá obecné sídlo soudu v Německu nebo pokud uživatel je obchodník (Kaufmann) ve smyslu obchodního zákoníku, je sídlem soudu pro všechny právní spory sídlo provozovatele. Provozovatel je mimoto oprávněn podat žalobu také v obecném sídle soudu uživatele.

Pokud části těchto podmínek nejsou, přestanou být nebo nejsou kompletně v souladu s platným právním stavem, zůstávají ostatní části těchto podmínek ve svém obsahu a své platnosti nedotčeny. Neplatná část bude nahrazena úpravou, která jí je z ekonomického hlediska, pokud jde o právní účinnost, nejbližší.

Poslední úprava dne 21. dubna 2010

Pravidla hry|28. února 2011|trvalý odkaz